Keybroker Insight

Vilka återförsäljare lyfter fram ert varumärke, och hur pushas det i digitala kanaler? Dessa insikter kan ni nu enkelt nå med hjälp av Keybroker Insight

Keybroker Insight

Att jobba datadrivet och resultatorienterat gentemot sina återförsäljare är idag en utmaning för många varumärken.

Vilka återförsäljare lyfter fram ert varumärke, och hur pushas det i digitala kanaler? Dessa insikter kan ni nu enkelt nå med hjälp av Keybrokers nya rapport – Keybroker Insight.

Vad innehåller Keybroker Insight?

I denna rapport får ni en lättöverskådlig och övergripande bild över hur och när en återförsäljare väljer att investera i ert specifika varumärke. Med vilken frekvens syns ert varumärke och i vilka kanaler? I rapporten ingår även insikter och bevakning kring hur konkurrerande varumärken lyfts fram jämfört med ert egna. Till rapporten kan vi enkelt addera försäljningssiffror från respektive återförsäljare, detta för att ni på ett tidseffektivt sätt ska kunna härleda ökad försäljning till specifika aktiviteter.

Varför Keybroker Insight?

Denna rapport gör att ni på ett tidseffektivt sätt kan jobba med era gemensamma kampanjer. Med denna typ av bevakning kan ni utifrån överskådliga insikter premiera de aktörer som aktivt jobbar med att exponera ert varumärke. Utifrån detta kan ni även ta fram strategier och optimeringsarbete för de aktörer som inte lägger det fokus ni hade önskat på exponering av ert varumärke.

Förutom insikter och medvetenhet baserat på data är syftet med denna produkt att ni, på ett mer effektivt sätt ska kunna jobba närmare och mer resultatdrivet mot era återförsäljare, och på så sätt öka er försäljning och stärka varumärket.

Keybroker Insight - utdrag ur exempelrapport

Kontakta oss

08-5100 5700

Sveavägen 63, 113 59 Stockholm

Presskontakt

Fredrik Holmén, VD - [email protected]