Sökmotoroptimering - akta dig för svarta hattar

Publicerad

Sökmotoroptimering, ofta förkortad SEO (Search Engine Optimization) är konsten att få en hemsida att synas högt upp i Googles sökresultat på rätt sökningar. Det rapporteras just nu att flera sidor rankats ner efter att Google ändrat i sin algoritm för att mer aktivt motverka black hat-SEO. Namnet kommer från gamla western-filmer där skurken alltid bar svart hatt och innebär ett aktivt manipulerande av Googles algoritmer.

Vi tar det från början. Google är den dominerande sökmotorn eftersom de lyckades hitta ett matematiskt sätt att analysera vilka sidor som var viktiga och vilka som inte var det. Tidigare sökmotorer hade bara lyckats automatisera trålandet av själva innehållet på sidan, inte hur viktig den var i det digitala ekosystemet. Googles genidrag var att börja räkna på länkar. Ju viktigare en sida är desto fler kommer att länka till det. En sida som många länkar till får också större tyngd när den länkar till en annan sida.

Men om man brukar fuska i Fia med knuff kanske man ställer sig frågan om det inte går att lura Google. Och det går. Och det görs. Det är till och med en stor industri. Människor bygger så kallade länkfarmar där de skriver bloggar vars innehåll är länkar till varandra och till de sidor de får betalt för att länka till. Dessa sidor bedöms då av Google som mer relevanta. Det, tillsammans med andra tekniker som automatiserade kommentarer och så kallad cloaking kallas Black Hat SEO.

Jättebra, eller hur? Bara om du inte har något emot att hamna på världens största bolags shitlist. Google gillar nämligen inte alls när man manipulerar deras algoritmer och därigenom hotar deras affärsmodell. De har inga problem med att straffa de som gör det, oavsett vem du är. BMW i Tyskland blev 2006 avförda från Googles sökresultat på grund av fusk.

Google straffar på två sätt; manuellt och algoritmiskt. Det första är det trevligaste, då får din webmaster ett meddelande om att det ni gör inte är okej, och om ni agerar direkt kan ni slippa straff. Algoritmiska straff är svårare. Ni kommer inte få något meddelande, utan bara straffas automatiskt med position på Google med minskad trafik som följd.

Så, hur vet du då om den som sköter din SEO håller sig till reglerna? Det är svårt att veta, men här har du några saker en SEO-specialist utan svart hatt ska ägna sig åt.

1. Sökbeteendeanalys

Ett seriöst SEO arbete börjar alltid med en sökbeteendeanalys. Det är en kartläggning av användarnas sökbeteende och er synlighet gentemot detta. Ett arbete som innebär att man kartlägger och analyserar stor mängd sökord och fraser relaterade till verksamheten. Man kategoriserar upp stora mängder söktermer efter produkttyp, uppsåt eller användare för att hitta röda trådar, få insikter och lära känna potentiella kunder. Detta speglas sedan mot faktisk synlighet för segmentet för att på så vis kartlägga potential och prioritera rätt åtgärder.

Vad söker potentiella kunder efter? Var finns sökvolymerna i branschen? Och vad är användarnas uppsåt med den specifika sökningen? Det är viktiga frågor att svara på för att framgångsrikt kunna arbeta med SEO.

Vi på Keybroker rekommenderar alltid våra kunder att genomföra en sökbeteendeanalys. Därigenom vi lära oss mer om användarnas beteende online, vi kan lära oss var efterfrågan finns och få insikter som är värdefulla för att kartlägga hela den digitala närvaron.

2. Content is king – Structure is queen.

Lovar din SEO-specialist dig en topplacering utan att du behöver ändra något på din sida? Titta på hatthyllan, för där ligger sannolikt en svart hatt.

Det handlar inte längre bara om att optimera enskilda sidor utan att lägga pusslet till en helhet. Bitarna måste falla på plats och passa ihop med en ordnad struktur som speglar hemsidans innehåll och er verksamhet. Det handlar om att skapa rätt innehåll och synlighet med användarvänlighet, något som blir allt viktigare då användarvänlighet är en av de starkaste rankningsfaktorerna. Att skapa innehåll med tydliga mål om vad besökarna ska uppnå kommer inte bara gynna SEO, det kommer gynna hela verksamheten.

Sökmotorerna har alltid strävat efter att ge användarna bästa möjliga resultat, ett resultat som besvarar sökfrågan och användarens uppsåt. Att skapa rätt innehåll på rätt plats är därför en förutsättning för att framgångsrikt arbeta med SEO. Under de senaste åren har sökmotorernas förmåga att bedöma vad som är bra innehåll förbättrats avsevärt, något som ställer högre krav på både skapande av innehåll och hemsidors struktur.

3. Länkar ska vara förtjänade – inte köpta.

Vi förespråkar alltid ett säkert arbete med länkar genom outreach för att stärka synlighet och trovärdighet. Även om det är svårt för Google att kontrollera är all betalning, även produkter till bloggare, förbjudet om det inte märks tydligt som sponsrad länk.

Det är bättre att arbeta med förtjänta länkar, det vill säga länkar som inte är köpta. Det handlar om kreativa idéer, samarbeten och spridning av skapat innehåll. Ett företag måste sy ihop SEO med övriga marknadsaktiviteter för att attrahera både kunder och länkkraft. Genom att arbeta aktivt med att attrahera länkar så kan de stärka sin organiska synlighet. Det tar tid arbeta med länkar, det måste göras med rätt metoder och med ett långsiktigt fokus.

Vi på Keybroker ser till att nå ut med ert varumärke, med det innehåll som ni äger och har skapat och attraherar era kunder att sprida det vidare. Vi skapar länkar som har ett eget marknadsvärde och länkar som följer sökmotorernas riktlinjer för en långsiktig och säker synlighet.

Om du hamnar i händerna på en svarthatt-SEO:are är det inte bara Google som blir blåsta. Det blir du också. För det är din sida som blir straffad av Google, inte SEO konsulten. Deras affärsidé bygger på att de hinner fakturera dig innan Googles algoritmer straffar ner din sida. Läs mer om hur vi på Keybroker arbetar med SEO här.

Kontakta oss

08-5100 5700

Sveavägen 63, 113 59 Stockholm

Presskontakt

Fredrik Holmén, VD - [email protected]