KPI:er för digital marknadsföring – Så hänger de ihop

Publicerad

Ett vanligt misstag inom digital marknadsföring är att sätta igång med annonsering och trafikanskaffning innan man fått ordentlig koll på sina KPI:er och målsättningar. Hur ska du veta ifall din kampanj var lyckad, ifall du inte vet hur du ska utvärdera resultatet?

Här är ett exempel på hur du kan bryta ned dina KPI (Key Performance Indicators – nyckeltal) för att få bättre förståelse för hur dina digitala satsningar går.

Del 1 – Förstå de viktigaste digitala mätetalen: Trafik, Konverteringsgrad, AOV

En vanlig målsättning inom digital marknadsföring är att öka försäljningen. ”Skönt – då är det bara för mig att vrida på försäljningskranen!”. Tyvärr är det inte så enkelt. Men det är inte särskilt svårt heller: försäljning både online och fysiska butiker skapas i tre steg:

  1. Besökare/trafik: Hur många besöker min butik?
  2. Konverteringsgrad: Av de som besöker min butik, hur många handlar?
  3. Ordervärde (Average Order Value - AOV): För hur mycket handlar en genomsnittlig kund?

Formeln för att maximera försäljning är alltså:

Försäljning = Trafik x Konverteringsvärde x AOV.

Du kan alltså dubblera din försäljning genom att antingen dubblera din trafik, dubblera din konverteringsgrad eller dubblera din snittorder. Det finns ingen hemlig knapp för att öka försäljning, men genom att förstå de underliggande KPIerna Trafik, Konverteringsgrad och Snittordervärde kan du sätta en konkret plan för att nå dina mål.

Del 2 – Sätt en relevant målsättning

Ett annat vanligt misstag är att sätta målsättningar utan att ha en förståelse för vilka aktiviteter som krävs för att nå dit. Sätter du ett tillväxtmål på säg 20% behöver du räkna på hur du ska uppnå målet: genom fler besökare, genom att bli bättre på att konvertera dina besökare eller genom att få dina kunder att handla för mer?

Sätt ett tillväxtmål för din digitala försäljning baserat på dina övergripande affärsmål, och bryt ned det i 1) Ökad Trafik – för att nå målet, hur många fler besökare behöver jag? Hur når jag dit? Var hittar jag relevant trafik till en så låg kostnad som möjligt? 2) Bättre konverteringsgrad: har min butik en bra användarupplevelse? Erbjuder jag relevanta produkter? Är det lätt att handla? 3) Högre ordervärde: Uppmuntras kunden till merköp? Hur jobbar vi med lojalitet? Exponerar jag mina mest värdefulla produkter i butiken och i min marknadsföring?

För att sätta ett relevant mål behöver du

  1. Ha relevanta benchmarks – hur såg trafik, CR och AOV ut historiskt? Vad är snittet i min bransch? Finns det andra trender (efterfrågan, konkurrens) som kan påverka?
  2. Hur mycket kan jag öka mina KPIer? Finns det en mediebudget för att öka trafiken? Finns det en plan för aktiviteter för bättre användarupplevelse på siten?

Del 3 – Rapportera, analysera och utveckla

När du väl satt dina mål behöver du en övergripande rapportering på dina viktigaste KPIer:

  • Försäljning vs målsättning
  • Trafik vs målsättning
  • Konverteringsgrad vs målsättning
  • Snittordervärde vs målsättning

Vi rekommenderar att använda dashboard-verktyg, t.ex. Data Studio, eller aggregator-verktyg som Funnel.io. För fler tips om hur du skapar en effektiv dashboard, läs vår tidigare artikel om dashboards.

Utöver det som nämns ovan bör man även jobba med lönsamheten – lägg därför till CPC- och kostnadsmål, så att du uppnår en ännu bättre förståelse för din verksamhet. Jag har valt att skriva om kostnad separat, då den största kostnadsdrivaren oftast är mediainvestering, inte AOV och CR. Glöm inte att en bättre konverteringsgrad och högre snittorder direkt påverkar din lönsamhet, utan att ha en direkt marginalkostnad kopplad till sig!

Oavsett ifall du jobbar inhouse eller har en byråpartner, sätt därför tydligt ägarskap över trafikanskaffning, konvertering och produktlönsamhet/AOV!

Vill du ha hjälp att sätt rätt nyckeltal (KPI)? Kontakta oss på Keybroker så hjälper vi dig!

Lycka till!

Joel Florén, Head of Automation and Search

Kontakta oss

När du använder detta formulär samtycker du till att Keybroker behandlar dina personuppgifter i syfte att kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår privacy policy.

Kontakt

Ida Hällkvist, VD Keybroker AB - [email protected]
+46 70 480 10 00‬

Presskontakt

Terésa Gustavsson - [email protected]
+46 70 272 86 69