Är priset för digitaliseringen en utbränd organisation?

Publicerad

Vi satt med och lyssnade på när Chef i samarbete med Level21 tillsammans med psykiatern David Eberhard och Katarina Berg, Global HR chef på Spotify diskuterar om digitaliseringen i sig bidrar till stress och utbrändhet.

I dagens samhälle är vi ständigt uppkopplade både privat och professionellt. Vi tittar på Instagram lika ofta som vår arbetsmail och helst innan vi ska sova. Digitaliseringen ger oss alltmer avancerad teknik och kraven ökar ständigt på medarbetarna som förväntas hänga med i den senaste utvecklingen. Arbetsgivaren ställer högre krav på effektivitet där organisationen ska prestera mer, helst med lägre bemanning. Stress och sjukskrivningar hos medarbetarna ökar och kostar företagen stora summor pengar.

Vem bär ansvaret? Är det medarbetaren eller chefen?

Panelen menar att utbrändhet idag på arbetsplatsen sällan kommer ensam. Enligt David är det ofta flera faktorer som påverkar att man känner sig utbränd som ofta inte enbart är ett resultat av stress på arbetsplatsen. Fortsättningsvis menar han att vi idag är överdiagnostiserade jämfört med var vi var för 20-30 år sedan då vi istället var underdiagnostiserade där psykiskohälsa var ett tabubelagt ämne. Kan det tom vara så att genom att vi pratar så mycker mer om psykiskt ohälsa så leder det till fler diagnoser.

Vad kan man göra för att förebygga stress och utbrändhet?

Både Katarina och David instämmer om att vi alla bär ansvaret för vårt eget välmående och att det är viktigt att våga kommunicera medarbetare och chef emellan. Individen måste ta ansvar för sig själv. Chefen kan inte ta ansvar för att den anställde tittar på Instagram och arbetsmail precis innan de skall somna. I grunden handlar det om att acceptera det du inte kan förändra och förändra det du kan (samt förstå att inse skillnaden). Det finns en allmän förväntan idag som ofta överstiger verkligheten. Då är det omöjligt att någonsin bli nöjd trots att vi i de allra flesta fall har det mycket bättre nu än förr. Var vi lyckligare förr trots att det var sämre just för att vi hade lägre förväntningar?

Katarina menar att det är viktigt att som chef förmedla vilka förväntningar som finns och inte finns på medarbetaren. Tydlighet i kommunikationen kommer att minska den upplevda stressen då medarbetaren kan skilja på upplevd och faktisk förväntning. Utgå inte från att det du tror någon annan tänker är rätt. Fråga och klargör.

Ett annat problem vi har idag är att många företag använder flera olika interna kommunikationskanaler vilket gör att medarbetaren ständigt behöver vara uppkopplad på olika forum samtidigt för att inte gå miste om viktig information eller inte hinner vara delaktig i beslut som tas. För att minimera stress hos medarbetarna rekommenderas att vara tydlig i vilket syfte varje kommunikationskanal uppfyller. Samtliga i panelen överrensstämmer med att desto färre interna kommunikationskanaler ett företag har, desto bättre förebygger man stress och oro hos medarbetarna. Trenden att alla skall vara med på allt leder till att vi tappar fart.

Om tydlighet var den största lärdomen från panelen så var den andra att "våga välja bort". Vi måste våga ompröva valda sanningar. Är vi verkligen de enda som ligger efter, lever alla andra så mycket lyckligare liv? Ge dig tid för reflektion och eftertanke ibland istället för att omedelbart sträcka dig efter mobilen när du har 2 minuter över.

Tack Chef och Level21 för ett givande seminarium i Almedalen 2019.

Kontakta oss

När du använder detta formulär samtycker du till att Keybroker behandlar dina personuppgifter i syfte att kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår privacy policy.

Kontakt

Ida Hällkvist, VD Keybroker AB - [email protected]
+46 70 480 10 00‬

Presskontakt

Terésa Gustavsson - [email protected]
+46 70 272 86 69