Femfaldig ökning på 24 timmar

Femfaldig ökning på 24 timmar

Utmaning

Inför förra årets julhandel fick vi ett tydligt uppdrag och en rolig utmaning av MPX: nå så många möjliga kunder som möjligt. På 24 timmar.

Syftet? MPX ville ha nya köpstarka kunder inför julhandeln, med målet att öka försäljningen från nya, såväl som gamla kunder. Hur gör man det?

Så gjorde vi

Keybroker la upp en strategi baserade på tre faser: push-, pull- och remarketing. I den första, pushdelen, skapade vi en efterfrågan genom blastannonser i Google Display Network och i AdMob. Vi skickade dessutom nyhetsbrev via mail och annonserade tungt på Facebook.

Tanken var att kommunicera brett, men begränsa målgruppen till de som mest sannolikt skulle konvertera. Med utgångspunkt från intresse, placeringar, kön och ålder valde vi ut den starkaste målgruppen från tidigare kampanjer. Allt för att rikta annonseringen rätt.

I fas två, pulldelen, hämtade vi in den skapade efterfrågan. Detta genom sökordsannonsering via Google AdWords. Det kritiska momentet här är att ta vara på de sökningar som pushdelen av kampanjer genererade. Alltså var budskapet detsamma i pulldelen, som i pushdelen.

Fas tre handlade om att nå de som inte konverterade i de två första faserna. Med en remarketinglösning kunde vi nå de som inlett ett köp, men av någon anledning inte avslutat det. Enkelt uttryckt - de kunder som lagt något i en kundkord, men inte checkat ut än. Vi nådde dem med sökannonser och displaybanners.

Genom att använda en remarketinglösning kunde vi nå den köpta trafiken i fas ett och två en gång till. På så vis minimerade vi försäljning till konkurrenter eller att missa konsumenter som helt enkelt behövde en extra påminnelse för att genomföra sitt påbörjade köp.

Resultat

Keybrokers dygnskampanj för MPX resulterade i en försäljningsökning på närmare 500%, jämfört med en vanlig dag. På samma vis ökade vi andelen nya kunder åt MPX med närmare 700%. Det är fantastiska siffror, men alltså inte omöjligt. Lägger du dessutom till den ökade varumärkeskännedomen och potentiellt återkommande kunder växer värdet på insatsen ytterligare.

Kombinationen av en tydlig förfrågan från kunden, tillsammans med Keybrokers erfarenhet av att inspirera till köp, men också att effektivt guida kunderna till köp låg till grund för strategin ovan. Rent taktiskt handlade arbetet om att under 24 timmar löpande optimera målgrupper, annonser och buden på dem för att få ut mesta möjliga värde ur kundens budget. Men det vi är mest stolta över är vår förmåga att dra slutsatser ur enorma mängder data på så kort tid.

Vill du också få förslag på hur du maximerar potentialen av din mediamix? Kontakta oss så berättar vi mer!


En halv miljon besök på två månader


Datadriven strategi ger resultat


Feedbaserad tillväxt i en utmanande vertikal


Kundaktivering med Omnichannel


Strategi för kundresan i det digitala ekosystemet


Automatiserad kampanjhantering med feedlösning


Nylansering av hemsida och varumärkesprofil


Dubbel försäljning efter sökbeteendeanalys


482% fler bokningar och halverad konverteringskostnad från SEM

Kontakta oss

När du använder detta formulär samtycker du till att Keybroker behandlar dina personuppgifter i syfte att kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår privacy policy.

08-5100 5700

Sveavägen 63, 113 59 Stockholm

Presskontakt

Fredrik Holmén, VD - [email protected]