Analog katalog fick liv online

Analog katalog fick liv online

Att synkronisera marknadsakvititeter online och offline med avancerad målgruppsstyrning

Utmaning

La Redoute har inför det nya året tagit det strategiska beslutet att flytta allt fler marknadsaktiviteter från offline till online. Som La Redoutes digitala mediabyrå innebär detta att vi måste använda oss av innovativa metoder för att ersätta de en gång i tiden så framgångsrika marknadsaktiviteterna offline. Vilka till stor del utgjordes av traditionell marknadsföring i form av postutskick av kataloger till svenska hushåll.

Förutsättningarna för kampanjen var att vi ville stödja den katalog som La Redoute skickade till deras mest trogna kunder för att kommunicera den pågående Slut-Rean. För att stödja kampanjen valde vi att använda oss av Facebook med dess avancerade målgruppsstyrning med samma budskap som katalogen kommunicerade för att synkronisera marknadsaktiviteterna online och offline.

Så gjorde vi

Målgruppen för La Redoutes utskick av katalogen baserade sig på information från deras egna databas över existerande kunder. Genom att segmentera CRM-systemets innehåll kunde La Redoute få fram de kunder som ofta handlade hos La Redoute och som historiskt har handlat för mycket pengar. Det var dessa kunder som La Redoute valde att skicka ut katalogerna till.

För att nå samma personer med vårt budskap online på Facebook och därigenom stötta marknadsaktiviteterna offline, importerade vi mailadresserna från CRM-systemet till Facebook. Mailadresserna matchades sedan med användare på Facebook och på så sätt kunde vi ta fram vår målgrupp. Under kampanjperioden kunde vi därmed nå samma målgrupp som fått katalogen hemskickad till sig,

Resultat

Effekten av offline-aktiviteter så som utskick av La Redoutes kataloger brukar direkt avspegla sig i sökvolymen och försäljningen för varumärkessökningar såväl som direkttrafiken.

Med en mindre testbudget lyckades vi nå närmare 18 000 personer på Facebook. Relevansen i målgruppsstyrningen och erbjudandet var så pass bra att vi nådde en konverteringsgrad på 4,34% med en avkastning på investeringen på 7.1. Träffsäkerheten av kampanjen visar sig också i kostnadseffektiviteten för kampanjen då vi hade en kostnad per försäljning som var 21% lägre än SEM under samma period. Värt att notera är att jämförelsen med SEM innehåller varumärkessökningar vilka alltid ökar i samband med utskick av kataloger.

Vill ni också ha idéer på hur ni bäst nyttjar era kundregister? Hör av er så berättar vi mer.


En halv miljon besök på två månader


Datadriven strategi ger resultat


Kundaktivering med Omnichannel


Automatiserad kampanjhantering med feedlösning


Strategi för kundresan i det digitala ekosystemet


Feedbaserad tillväxt i en utmanande vertikal

Kontakta oss

08-5100 5700

Sveavägen 63, 113 59 Stockholm

Presskontakt

Fredrik Holmén, VD - [email protected]