Innovativ mediaplanering med Youtube och Storytel

Innovativ mediaplanering med Youtube och Storytel

Bakgrund

Några gånger per år släpper Storytel egenproducerade ljudböcker, så kallade Storytel Originals. Detta exklusiva innehåll hos Storytel är ofta baserade på berättelser som syftar till att lyfta aktuella berättelser som syftar till att beröra och upplysa.

Den här kampanjen marknadsförde ljudboken Knutbyflickan, där Linnéa Kuling berättar om sin uppväxt i Kristi Bruds innersta krets. En berättelse om hur hon separerades från sin familj – och flyttade in hos Åsa Waldau, “för att vara hennes dotter”.

I samma andra som ljudböckerna är framtagna vill Storytel skapa annonsmaterial som upplevs mer redaktionellt innehåll snarare än som en ren och skär reklamfilm.

Utmaning och hypotes

Storytel Original ljudböckerna är inte bara viktiga ur ett innehållsperspektiv utan också ur perspektivet att dessa attraherar nya kunder utanför huvudmålgruppen. Då en Storytel Original bara kan konsumeras via deras egna plattform, blir innehållet även ett sätt att särskilja dem från konkurrenterna. Det är därför viktigt att varje Storytel Original kampanj når ut till en bred målgrupp.

För att följa med konsumenten genom kundresan behövde Storytel lansera en storyline av kreativt material som informerar, inspirerar och bjuder in till känslomässig förankring. För att lyckas förmedla den redaktionella känslan i annonsmaterialet togs det fram ett flertal filmer i olika längd, där den längsta skapades som en mini-dokumentär och var över 5 minuter lång.

Utmaningen låg i att till en budget på 200.000 SEK nå så många som möjligt, med flera filmer och samtidigt skapa engagemang genom hela tittarresan.

Vår hypotes var därför att, om vi med hjälp av en sekvens av innehåll, kan driva ett så högt tittarengagemang som möjligt så kan vi lyckas skapa en efterfråga att vilja starta ett abonnemang.

Genomförande

Vi valde därmed att använda YouTube som mediaplattform och lägga kampanjen i THINK-fasen för att optimera mot view rate. För att hitta en perfekt balans mellan räckvidd och relevans valde vi målgrupper både högt upp och långt ner i tratten. Vi använde oss av Affinity, In market och Custom Intent. För att sedan ge oss själva rätt förutsättningar att lyckas få en hög view rate på de längre filmerna valde vi bl.a formatet Ad sequencing. Om vår hypotes stämde, så skulle kampanjen visa sig generera nya kunder, trots att formatet i sig inte optimerade mot det.

Resultat

Kampanjlanseringen blev otroligt lyckad och gav en genomsnittlig view rate på mellan 60%-70% för olika målgrupper. Tack vare att vi valde att använda oss av olika annonsformat för olika längder kunde vi konstatera att hela 23 000 personer såg den sista filmen på över 3.5 minuters digitalt annonsmaterial.

Trots flera lager och dimensioner av målgruppsstyrning och valet att använda engagemangsdrivna annonsformat, så låg kostnaden så lågt som 0.20 kr per en 30-sekunders videovisning. Lanseringen genererade nästan 1 miljon 30 sekunders videovisningar mot en blygsam investering på 200.000 SEK.

Slutligen kunde vi även bekräfta att vår hypotes stämde och på slutraden lyckades vi driva en gedigen summa sign ups bara via kampanjerna på YouTube. Det exakta antalet kan vi av förklarliga skäl inte dela med oss av. Med hjälp av inspirerande annonsmaterial och en välarbetat strategi kunde vi hitta rätt målgrupp och därmed leverera resultat som gav oss utmärkelsen i YouTube Work 2021.

/Lovisa Bergkvist, Advisor på Keybroker

Behöver ditt företag hjälp? Kontakta oss idag!


Datadriven strategi ger resultat


Strategi för kundresan i det digitala ekosystemet


Kundaktivering med Omnichannel


Feedbaserad tillväxt i en utmanande vertikal


Automatiserad kampanjhantering med feedlösning


Dubbel försäljning efter sökbeteendeanalys


482% fler bokningar och halverad konverteringskostnad från SEM


En halv miljon tittare


Feedoptimering ökade lönsamheten +46%


Över 100 000 appnedladdningar


Innovativ mediaplanering med Youtube och Storytel

Kontakta oss

När du använder detta formulär samtycker du till att Keybroker behandlar dina personuppgifter i syfte att kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår privacy policy.

Kontakt

Ida Hällkvist, VD Keybroker AB - [email protected]
+46 70 480 10 00‬

Presskontakt

Terésa Gustavsson - [email protected]
+46 70 272 86 69